Ảnh đại diện

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort

Giới thiệu nhà tuyển dụng

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort is thoughtfully designed for groups, individuals, as well as families or leisure travelers.

Việc làm cùng công ty

Thông tin nhà tuyển dụng

  • Website: Chưa cập nhật
  • Quy mô: Chưa cập nhật
  • Địa chỉ: Khu nghỉ dưỡng InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort Bãi Trường, Dương Tơ, Phú Quốc

Bản đồ