Tin tuyển dụng mới nhất

Logo nhà tuyển dụng
Dương Đông
Logo nhà tuyển dụng
Dương Đông

Bếp bánh/ Bakery

7.000.000 - 9.000.000

Toàn thời gian

Logo nhà tuyển dụng
Dương Đông

Bếp trưởng/ Executive Chef;

12.000.000 - 20.000.000

Toàn thời gian

Logo nhà tuyển dụng
Dương Đông
Logo nhà tuyển dụng
Dương Đông
Logo nhà tuyển dụng
Dương Đông

Kế toán Chi phí

7.000.000 - 9.000.000

Toàn thời gian

Logo nhà tuyển dụng
Dương Đông

Giám sát Lễ tân

8.000.000 - 12.000.000

Toàn thời gian

Logo nhà tuyển dụng
Dương Đông
Logo nhà tuyển dụng
Dương Đông
Logo nhà tuyển dụng
Cửa Cạn

Quản lý nhà hàng

25.000.000 - 40.000.000

Toàn thời gian

Logo nhà tuyển dụng
Cửa Cạn

Nhân viên bảo vệ

6.000.000 - 8.000.000

Toàn thời gian

Logo nhà tuyển dụng
Cửa Cạn

Kế toán kho

7.000.000 - 9.000.000

Toàn thời gian

Logo nhà tuyển dụng
Cửa Cạn

Thư ký bếp

8.000.000 - 12.000.000

Toàn thời gian

Logo nhà tuyển dụng
Cửa Cạn

Bếp phó Á

25.000.000 - 35.000.000

Toàn thời gian

Logo nhà tuyển dụng
Dương Tơ

Nhân viên lễ tân (nam)

5.000.000 - 7.000.000

Toàn thời gian

Logo nhà tuyển dụng
Dương Tơ

Nhân viên kỹ thuật

8.000.000 - 10.000.000

Toàn thời gian

Logo nhà tuyển dụng
Dương Tơ

Nhân viên buồng phòng

5.000.000 - 7.000.000

Toàn thời gian

Logo nhà tuyển dụng
Dương Tơ

Nhân viên pha chế

5.000.000 - 7.000.000

Toàn thời gian

Logo nhà tuyển dụng
Dương Tơ

Nhân viên phục vụ

5.000.000 - 7.000.000

Toàn thời gian

Logo nhà tuyển dụng
Dương Tơ

Nhân viên thu ngân

5.000.000 - 7.000.000

Toàn thời gian

Logo nhà tuyển dụng
Dương Tơ

Nhân viên digital marketing

7.000.000 - 10.000.000

Toàn thời gian

Logo nhà tuyển dụng
Dương Tơ
Logo nhà tuyển dụng
Dương Tơ
Logo nhà tuyển dụng
Dương Đông

Nhân viên pha chế

6.000.000 - 8.000.000

Toàn thời gian

TOP nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng Ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay